Czyszczenie i pielęgnacja drukarek CITIZEN

Drukarki przystosowane do dezynfekcji - zalecana instrukcja obsługi

 

 

Firma CITIZEN jest świadoma, że w służbie zdrowia, handlu detalicznym, restauracjach i hotelarstwie czystość i warunki sanitarne mają kluczowe znaczenie dla zapewnienia najlepszej obsługi klienta i bezpieczeństwa. Produkty i rozwiązania do dezynfekcji stały się łatwiej dostępne i mogą być wykorzystywane do promowania czystszego środowiska dla klientów i pracowników, którzy muszą mieć kontakt z produktami.


Drukarki CITIZEN przystosowane do dezynfekcji

 

Poniżej znajduje się lista modeli drukarek CITIZEN przystosowanych do dezynfekcji, do których można zastosować niniejszą instrukcję czyszczenia i pielęgnacji:


Punkt sprzedaży:

 • CT-E301
 • CT-E601
 • CT-E351
 • CT-E651
 • CT-S751
 • CT-S310II
 • CT-S601II
 • CT-S601IIR
 • CT-S651II
 • CT-S801II
 • CT-S851II
 • CT-S4500

Kod kreskowy i etykieta:

 • CL-E300
 • CL-E303
 • CL-E321
 • CL-E331

Linia drukarek przygotowanych do dezynfekcji CITIZEN została stworzona, aby umożliwić stosowanie różnych łatwo dostępnych środków czyszczących. Przestrzeganie i wdrażanie poniższej instrukcji czyszczenia i pielęgnacji może odgrywać ważną rolę w przestrzeganiu najlepszych praktyk i osiąganiu najlepszych wyników.

 

 

Następujące środki * są kompatybilne i mogą być używane do czyszczenia drukarek CITIZEN przygotowanych do dezynfekcji:

 

 • Etanol 70%
 • IPA (alkohol izopropylowy) 70%         
 • Oksydol 3%   
 • Roztwór podchlorynu sodu 0.05%

*Żadne inne środki czyszczące, w tym powyższe środki używane w stężeniach innych niż podane, nie zostały przetestowane ani zatwierdzone przez CITIZEN do czyszczenia drukarek przygotowanych do dezynfekcji marki CITIZEN (lub innych drukarek tej marki). Stosowanie innych środków lub w innych stężeniach może pogorszyć wydajność drukarki lub spowodować nieskuteczne czyszczenie i dezynfekcję oraz stanowić potencjalne zagrożenie dla zdrowia i bezpieczeństwa użytkowników.


Drukarki marki CITIZEN przystosowane do dezynfekcji - zalecana instrukcja czyszczenia i pielęgnacji

 

Ważne UWAGI

 • Przed czyszczeniem należy odłączyć lub wyłączyć drukarkę.
 • Nigdy nie należy rozpylać ani nie wylewać środka czyszczącego bezpośrednio na drukarkę. Środek czyszczący należy nanieść na miękką szmatkę, którą można następnie przetrzeć drukarkę.
 • Środek czyszczący należy nanieść równomiernie, zwracając uwagę, aby pokryć całą czyszczoną powierzchnię.
 • Należy ściśle przestrzegać instrukcji producenta środka czyszczącego (i wytycznych CDC *) dotyczących używania jego produktu, m.in. pozostawić wystarczający czas po zastosowaniu środka czyszczącego, aby móc maksymalnie oczyścić i zdezynfekować urządzenie. Po zakończeniu, pozostałości środka czyszczącego można usunąć poprzez wytarcie ich wilgotną szmatką, sprawdzając, czy na drukarce nie pozostały kropelki.>
 • Nie należy mieszać ze sobą środków czyszczących.
 • Podczas całego procesu czyszczenia należy nosić odpowiednią odzież ochronną, aby uniknąć potencjalnie negatywnych skutków kontaktu ze środkiem czyszczącym lub jego oparów. CITIZEN zdecydowanie zaleca używanie rękawiczek, okularów ochronnych i masek, które zakrywają nos i usta..
 • Należy upewnić się, że inne osoby przebywające w pobliżu są również odpowiednio chronione lub znajdują się w bezpiecznej odległości od drukarki przez cały proces czyszczenia.

Uwaga: Długotrwałe stosowanie środków czyszczących może spowodować wybielenie, odbarwienie lub zmianę kształtu lub wyglądu zewnętrznej obudowy. Jest to zjawisko normalne.

 

Celem instrukcji czyszczenia i pielęgnacji jest pomoc klientom i użytkownikom w stworzeniu oraz utrzymaniu czystego i zdrowego środowiska pracy, zwłaszcza takiego, w którym została umieszczona drukarka CITIZEN. Jednak skuteczność niniejszej instrukcji w osiąganiu tych celów zależy od szeregu czynników pozostających poza kontrolą CITIZEN, w tym od wieku, jakości i czystości użytego środka czyszczącego, stężenia w jakim jest on stosowany, umiejętności personelu wykonującego czyszczenie, częstotliwości czyszczenia, środowiska pracy drukarki oraz stopnia przestrzegania instrukcji producenta, między innymi. W związku z tym CITIZEN (w tym jej spółki macierzyste oraz zależne) nie gwarantują, że stosowanie się do niniejszej instrukcji spowoduje całkowitą dezynfekcję drukarki lub całkowitą eliminację wszystkich bakterii, wirusów (w tym Covid-19) lub innych zanieczyszczeń i wyraźnie zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności w związku z powyższym. Niniejsza Instrukcja czyszczenia i pielęgnacji ma zastosowanie wyłącznie do całych drukarek CITIZEN oznaczonych na piśmie przez CITIZEN jako „Przygotowane do dezynfekcji” i nie ma zastosowania do drukarek CITIZEN, które nie zostały w ten sposób oznaczone, ani też do mechanizmów drukujących, podzespołów, części lub materiałów eksploatacyjnych, do których wymienione powyżej środki dezynfekujące nie są zalecane ani zatwierdzone przez CITIZEN.

Jeśli potrzebują Państwo dodatkowych informacji, które nie pojawiają się tutaj lub w innym miejscu na tej stronie, prosimy o kontakt bezpośrednio z nami, korzystając z linku Kontakt znajdującego się na górze tej strony.