Prawa autorskie

Ogólne

Korzystanie z tej strony jest dopuszczalne tylko w zakresie dozwolonym przez prawo i w sposób, który nie narusza praw osób trzecich, ani nie ogranicza i nie utrudnia korzystania z niego przez innych użytkowników.

Prawa autorskie i powiązane prawa własności intelektualnej

Treści zawarte na tej stronie (teksty, obrazy itp., w tym projekt strony internetowej) mogą być chronione prawem autorskim. Prawa użytkowania są własnością firmy Citizen Systems Europe GmbH lub poszczególnego twórcy poszczególnych treści. Każde użycie naruszające prawa autorskie wymaga uprzedniej zgody firmy Citizen Systems Europe GmbH lub poszczególnego twórcy poszczególnych treści.

Odpowiedzialność za linki

Firma Citizen Systems Europe GmbH odpowiada jako dostawca treści zgodnie z § 7 (1) niemieckiej ustawy o mediach elektronicznych (TMG) za własne treści, które są prezentowane na tej stronie internetowej do użytku zgodnie z prawem ogólnym. Odnośniki („linki”) do treści dostarczanych przez innych dostawców muszą odróżniać się od własnych treści firmy. Poprzez linki firma Citizen Systems Europe GmbH udostępnia do użytku treści stron trzecich, które są odpowiednio oznaczone uwagą „[extern]”. Treści stron trzecich zostały sprawdzone podczas pierwszego połączenia się z nimi w celu sprawdzenia, czy mogą spowodować ewentualną odpowiedzialność cywilną lub karną. Nie można jednak wykluczyć, że poszczególni dostawcy nie zmienią treści później. Firma Citizen Systems Europe GmbH nie sprawdza w sposób ciągły treści, do których odsyła na swojej stronie internetowej, pod kątem zmian, które mogą być podstawą do nowej odpowiedzialności prawnej. Jezeli uważasz, że powiązane strony zewnętrzne naruszają obowiązujące prawo lub zawierają inne nieodpowiednie treści, poinformuj nas o tym wysyłając wiadomość na adres admin@citizen-europe.com.

Odpowiedzialność za treści własne 

Treści zawarte na tej stronie zostały opracowane z najwyższą starannością i są dostarczane wyłącznie w celach informacyjnych. Firma Citizen Systems Europe GmbH z najwyższą starannością dba o dokładność, kompletność i aktualność treści. Odpowiedzialność firmy Citizen Systems Europe GmbH za szkody wynikające z korzystania z treści zawartych na tej stronie jest wykluczona; odpowiedzialność na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawnych, których nie można uchylić, pozostaje nienaruszona. 

Znaki towarowe 

Symbole Citizen®, CITIZEN® oraz Micro HumanTech® to zarejestrowane znaki handlowe firmy Citizen Holdings Co, Ltd, Japan.
Symbole Spill-Shield™, Hi-Lift™, Hi-Open™, Cross-Emulation™, VuePrint™ oraz ARCP™ to zarejestrowane znaki handlowe firmy Citizen Systems Europe oraz Citizen Systems Japan.
Symbole Seagull™ oraz Bartender™ to zarejestrowane znaki handlowe firmy Seagull Scientific, Inc.
Symbole Windows®, Windows NT®, Windows Vista®, Microsoft Excel®, Powerpoint® oraz Internet Explorer® to zarejestrowane znaki handlowe firmy Microsoft Corporation.
Symbol Bluetooth® to zarejestrowany znak handlowy firmy  Bluetooth SIG.
Symbol Linux® to zarejestrowany znak handlowy firmy Linus Torvalds.
Symbol Citrix®to zarejestrowany znak handlowy firmy Citrix Systems Inc.
Symbol TrueType™to zarejestrowany znak handlowy firmy Apple Computer, Inc.
Symbol Apple® oraz MAC OS®to zarejestrowany znak handlowy firmy Apple Computer, Inc.
Symbol Epson® to zarejestrowany znak handlowy firmy Seiko Epson Corporation.
Symbol ESC/P™, ESC/P2™ oraz ESC/POS™ to zarejestrowane znaki handlowe firmy Seiko Epson Corporation.
Symbole IBM®, Proprinter® oraz AS/400® to zarejestrowane znaki handlowe firmy International Business Machines Corp.
Symbol Star® to zarejestrowany znak handlowy firmy Star Micronics Co Ltd.
Symbole Zebra®, ZPL® oraz ZPL II® to zarejestrowane znaki handlowe firmy ZIH Corp.
Symbole LP 2844-Z™, TLP 2844-Z™ to zarejestrowane znaki handlowe firmy ZIH Corp.
Symbole Datamax® oraz Prodigy Plus® to zarejestrowane znaki handlowe firmy Datamax Bar Code Products Corporation.
Symbole Prodigy™ oraz I-Class™ to zarejestrowane znaki handlowe firmy Datamax Bar Code Products Corporation.
Symbole odtworzone na stronie this alliance page  mogą być chronionymi znakami handlowymi, prawa autorskie należą do poszczególnych właścicieli. Jeżeli używanie danego znaku jest niedozwolone zgodnie z obowiązującą Ustawą o znakach handlowych, jakiekolwiek komercyjne użycie wyżej wymienionych znaków handlowych, które wpływa na prawa wyłączności przyznane przez znaki handlowe, wymaga uprzedniej zgody odpowiedniego właściciela danego znaku handlowego.