Grupa Citizen

Firma Citizen stworzyła swoje podwaliny w 1918 r., by następnie zasłynąć jako „Citizen” w 1930 r. rozpoczynając produkcję swoich słynnym na całym świecie zegarków. W ciągu następnych dziesięcioleci Citizen wdrożył precyzyjne technologie miniaturyzacji i produkcji opracowane w ramach wytwarzania zegarków, aby zaoferować szeroką gamę komponentów i produktów elektronicznych.

Citizen ma strukturę holdingową i cztery główne linie produktów: zegarki, obrabiarki, urządzenia i komponenty oraz produkty elektroniczne.  Nasz Kodeks Postępowania gwarantuje, że standardy w kwestii bezpieczeństwa produktów, uczciwych i przejrzystych transakcji biznesowych oraz aktywnego zaangażowania w kwestie ochrony środowiska są utrzymywane we wszystkich czterech przedsiębiorstwach na tym samym, wysokim poziomie.

Od momentu założenia firmy Citizen upłynęło sto lat. Dlatego dziś korzystamy z nabytych umiejętności i wygenerowanego potencjału, aby utorować drogę przyszłości.