Transport

Elastyczne rozwiązania do druku nisko lub wysokonakładowego

Efektywne etykietowanie w logistyce - Citizen, ogniwem w łańcuchu doskonałości Dachser

Dachser, grupa logistyczna o wymiarze międzynarodowym, jest obecnie jednym z największych operatorów w Europie. Klucz do ich sukcesu tkwi w koncepcji, która obejmuje kompleksową organizację przepływów i rozwoju niezawodnych, regularnych i wydajnych systemów drogowych. Dachser współpracuje z Citizen Systems Europe od 2002 roku. Drukarki Citizen są dostosowane do potrzeb pod względem wydajności, stąd decyzja, aby wyposażyć wszystkie międzynarodowe oddziały w CL-S700.