Polityka prywatności

Oświadczenie o ochronie prywatnościhttps://www.citizen-systems.com/

My (firma Citizen Systems Europe GmbH) cenimy każdą wizytę na naszej stronie internetowej.

Bardzo poważnie podchodzimy do ochrony i bezpieczeństwa danych. Z tego wzlędu traktujemy informacje pozwalające na identyfikację użytkowników (zwane dalej „Danymi”) poufnie i zgodnie z ustawowymi przepisami o ochronie danych osobowych oraz niniejszą Polityką prywatności.

1.      Ogólne informacje dotyczące przetwarzania danych i podstawy prawne

1.1    Niniejsze Oświadczenie o ochronie prywatności opisuje charakter, zakres i cel przetwarzania danych w ramach obecności naszej strony w Internecie oraz wszelkich stron internetowych związanych z obecnością naszej witryny w sieci. Niniejsze Oświadczenie o ochronie prywatności ma zastosowanie niezależnie od urządzeń, na których działa witryna.

Terminy ochrony danych użyte w niniejszym Oświadczeniu o ochronie prywatności (na przykład „dane osobowe” lub „przetwarzanie”) można znaleźć w katalogu definicji zgodnie z art. 4 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (zwanego dalej „RODO").

1.2    Dane przetwarzane przez naszą stronę internetową obejmują dane użytkownika (np. imiona i nazwiska lub adresy e-mail), dane dotyczące użytkowania (np. w przypadku odwiedzin witryny lub zainteresowania naszymi produktami) oraz dane dotyczące treści (np. wpisy w formularzu kontaktowym).

Termin „Użytkownik” obejmuje wszystkie kategorie osób, których dotyczy przetwarzanie danych. Obejmują one naszych partnerów biznesowych, klientów, zainteresowane strony i innych odwiedzających naszą stronę internetową.

1.3    Dane użytkowników są przetwarzane tylko na mocy obowiązującego prawa lub zgody wyrażonej użytkowników. Oznacza to, że przetwarzamy dane użytkowników wyłącznie w celu świadczenia naszych usług online na mocy obowiązującego prawa lub na podstawie uprzedniej zgody uzyskanej od użytkownika. W tym kontekście odwołujemy się w szczególności do podstawy uzyskania zgody na mocy art. 6 (1) lit. f. RODO, zgodnie z którym przetwarzanie może być konieczne do ochrony naszych uzasadnionych interesów. Uzasadniony interes może wynikać w szczególności z pomiaru zasięgu, z tworzenia profili do celów reklamowych i marketingowych, a także z gromadzenia danych dostępowych i korzystania z usług stron trzecich. Możliwe podwody to analiza, optymalizacja, funkcjonowanie firmy i bezpieczeństwo naszej strony internetowej.

1.4    Zgoda opiera się na art. 6 (1) lit. a. oraz art. 7 RODO, przetwarzanie w celu wypełnienia obowiązku prawnego opiera się na art. 6 (1) lit. c. RODO, przetwarzanie w celu wykonania umowy lub środka przedumownego opiera się na art. 6 (1) lit. b. RODO, a przetwarzanie w celu ochrony uzasadnionych interesów opiera się na art. 6 (1) lit. f. RODO.

2.      Środki bezpieczeństwa

https://www.citizen-systems.com/Wszystkie dane przesyłane do nas za pośrednictwem naszej strony internetowej lub w poczty elektornicznej są bezpieczne. Aby zapobiec celowej manipulacji, utracie, zniszczeniu oraz uniemożliwić dostęp osobom nieupoważnionym, podejmujemy szeroko zakrojone środki organizacyjne, umowne i techniczne, które są regularnie weryfikowane i dostosowywane w razie potrzeby. Jednak ze względu na strukturę Internetu możliwe jest, że przepisy dotyczące ochrony danych i uzgodnienia dotyczące bezpieczeństwa nie będą przestrzegane przez inne osoby lub instytucje będące poza naszym zakresem odpowiedzialności. W szczególności niezaszyfrowane dane (na przykład w wiadomości e-mail) mogą być odczytywane przez osoby trzecie. Dlatego obowiązkiem użytkownika jest ochrona dostarczonych przez niego danych przed niewłaściwym wykorzystaniem za pomocą szyfrowania lub w inny sposób.

3.      Ujawnianie danych

3.1    Dane są przekazywane stronom trzecim wyłącznie zgodnie z wymogami prawnymi. Przekazujemy dane użytkowników stronom trzecim tylko wtedy, gdy jest to wymagane na przykład w celu ekonomicznego i skutecznego działania naszej firmy w oparciu o uzasadnione interesy zgodnie z art. 6 (1) lit. f. RODO.

3.2    Jeżeli korzystamy z usług podwykonawców w celu świadczenia naszych usług, podejmujemy odpowiednie środki ostrożności oraz odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony danych zgodnie z odpowiednimi przepisami o ochronie danych osobowych.

3.3    Jeżeli niniejsze Oświadczenie o ochronie prywatności obejmuje treści, narzędzia lub inne aktywa dostawców zewnętrznych posiadających siedziby w krajach trzecich, należy założyć, że dane będą przekazywane do krajów trzecich. Kraje trzecie należy rozumieć jako kraje, w których RODO nie jest prawem bezpośrednio obowiązującym, to znaczy zasadniczo kraje spoza UE lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). Dane są przekazywane do krajów trzecich tylko wtedy, gdy istnieje odpowiedni poziom ochrony danych w krajach trzecich lub jeżeli istnieją odpowiednie gwarancje, odrębna zgoda lub inne prawne upoważnienia.

4.      Kontakt

4.1    Podczas kontaktowania się z nami (za pośrednictwem poczty elektronicznej lub formularza kontaktowego) dane użytkownika są przetwarzane w celu obsługi żądania i jego przetwarzania. Dane będą przechowywane tylko w celu przetworzenia żądania, a także w przypadku wszelkich powiązanych pytań, które mogą się pojawić.

4.2    Gdy tylko użytkownik użyje naszego adresu e-mail do skontaktowania się z nami, automatycznie opuści naszą stronę. Przekazywanie nam danych w wiadomościach e-mail jest dobrowolne.

4.3    Kontaktując się z nami za pomocą naszego formularza kontaktowego, zbieramy takie dane jak imię, nazwisko i adres e-mail użytkownika w sposób, który jest przeznaczony i obowiązkowy dla użytkownika. Gromadzimy również nazwę firmy. Dostarczanie nam danych w wolnym polu formularza kontaktowego jest dobrowolne.

4.4    Użytkownicy mogą w dowolnym momencie sprzeciwić się przetwarzaniu dostarczonych przez nich danych. Użytkownicy powinni wysyłać swoje zastrzeżenia w dowolnej formie na następujący adres e-mail: admin@citizen-europe.com 

4.5    Informacje o użytkowniku mogą być przechowywane w naszym systemie zarządzania relacjami z klientami („CRM System”) lub w porównywalnym systemie zarządania zapytaniami. Korzystamy z systemu CRM dostarczanego przez firmę HubSpot Germany GmbH, Unter den Linden 26, 10117 Berlin, Germany, W oparciu o nasze uzasadnione interesy (wydajne i szybkie przetwarzanie żądań użytkowników). W tym celu zawarliśmy z firmą HubSpot Germany GmbH umowę o przetwarzanie danych zamówienia, która między innymi zobowiązuje firmę HubSpot Germany GmbH do przetwarzania danych wyłącznie zgodnie z naszymi instrukcjami.

5.      Zbiórdanych dostępu i plików dziennika systemowego

5.1   W oparciu o nasze uzasadnione interesy zgodnie z art. 6 (1) lit. f. RODO, zbieramy dane o każdym dostępie do serwera, na którym znajduje się ta usługa (pliki dziennika serwera). Dane dostępu obejmują nazwę pobranej strony internetowej, plik, datę i godzinę pobrania, ilość przesłanych danych, komunikat o pomyślnym pobraniu, typ i wersję przeglądarki, system operacyjny użytkownika, adres URL strony odsyłającej (poprzednio odwiedzona strona), adres IP i żądającego dostawcę###.

5.2    Informacje o plikach dziennika są przechowywane w celach bezpieczeństwa (na przykład w celu zbadania nadużyć lub oszustw) przez maksymalnie siedem dni, a następnie usuwane. Dane, których dalsze przechowywanie jest wymagane do celów dowodowych, są zwolnione z usunięcia do ostatecznego wyjaśnienia incydentu.

6.      Pliki cookie i pomiar zasięgu

6.1    Pliki cookie to informacje przesyłane przez nasz serwer internetowy lub serwery internetowe innych firm do przeglądarek internetowych użytkowników, które są tam przechowywane w celu późniejszego pobrania. Pliki cookie mogą być małymi plikami lub innym rodzajem przechowywania informacji.

6.2    Używamy plików cookie sesji, które są przechowywane tylko podczas wizyty na naszej stronie internetowej (na przykład, aby umożliwić przechowywanie statusu logowania, a tym samym przede wszystkim korzystanie z naszej strony internetowej). W pliku cookie sesji przechowywany jest losowo generowany unikalny numer identyfikacyjny, który jest znany jako identyfikator sesji. Ponadto plik cookie sesji zawiera informacje o jego pochodzeniu i okresie przechowywania. Pliki cookie sesji nie mogą zapisywać innych danych. Pliki cookie sesji są usuwane po zakończeniu korzystania z naszej witryny (np. przez wylogowanie lub zamknięcie przeglądarki).

l

6.3    Jeżeli użytkownicy nie chcą zapisywać plików cookie na swoim urządzeniu, proszeni są o wyłączenie tej opcji w ustawieniach systemowych przeglądarki. Zapisane pliki cookie można usunąć w ustawieniach systemu przeglądarki. Wyłączenie plików cookie może ograniczyć funkcje naszej strony internetowej.

6.4    Użytkownicy są informowani o wykorzystaniu plików cookie w ramach pseudonimowego pomiaru zasięgu w niniejszym Oświadczeniu o ochronie prywatności. Użytkownicy mogą zrezygnować z korzystania z plików cookie w celu osiągnięcia celów pomiarowych i promocyjnych za pośrednictwem strony dezaktywacji w Network Advertising Initiative http://optout.networkadvertising.org/ oraz dodatkowo na amerykańskiej stronie internetowej http://www.aboutads.info/choices lub na stronie europejskiej http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices/.

7.      Google Analytics

7.1    W oparciu o nasze uzasadnione interesy (zainteresowanie analizą, optymalizacją i ekonomiczną eksploatacją naszej strony internetowej zgodnie z art. 6 (1) lit. f. RODO), korzystamy z Google Analytics, usługi analizy internetowej udostępnianej przez firmę Google, Inc. (zwaną dalej „Google”). Google korzysta z plików cookie. Informacje generowane przez pliki cookie dotyczące korzystania przez użytkownika z naszej strony internetowej są zazwyczaj przekazywane na serwer Google w USA i tam przechowywane.

7.2    Google posiada certyfikat w ramach Umowy o ochronie prywatności (Privacy Shield Agreement), która zapewnia zgodność z europejskim prawodawstwem w zakresie prywatności https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active.

7.3    Google wykorzystuje informacje uzyskane w naszym imieniu do oceny korzystania z naszej strony internetowej, do sporządzania raportów dotyczących działań na naszej stronie internetowej i do świadczenia nam dodatkowych usług związanych z korzystaniem z naszej strony internetowej i korzystania z Internetu. W tym procesie z przetworzonych danych mogą być również tworzone pseudonimowe profile użytkowników.

7.4    Korzystamy z usługi Google Analytics z aktywowaną anonimizacją adresu IP. Oznacza to, że adres IP użytkownika zostanie skrócony przez Google na terenie państw członkowskich Unii Europejskiej lub w innych państwach będących stronami Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Pełny adres IP jest wysyłany do serwera Google w USA i tam skracany tylko w wyjątkowych przypadkach.

7.5    Google nie połączy adresu IP podanego przez przeglądarkę z innymi danymi. Użytkownicy mogą uniemożliwić przechowywanie plików cookie, konfigurując odpowiednio ustawienia w oprogramowaniu przeglądarki; Użytkownicy mogą również uniemożliwić rejestrowanie danych generowanych przez plik cookie i odnoszących się do korzystania z witryny przez firmę Google, a także przetwarzanie tych danych przez firmę Google, pobierając i instalując wtyczkę przeglądarki dostępną pod następującym linkiem. http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

7.6    Więcej informacji o wykorzystaniu danychprzez firmę Google, ustawieniach i opcjach rezygnacji jest ogólnie dostępna w witrynach Google pod adresem https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/partners („W jaki sposób Google korzysta z danych podczas korzystania z witryn lub aplikacji naszych partnerów”), http://www.google.com/policies/technologies/ads („Reklama”), http://www.google.com/settings/ads („Korzystaj w większym stopniu z wyświetlanych reklam”).https://www.citizen-systems.com/

https://www.citizen-systems.com/https://www.citizen-systems.com/https://www.citizen-systems.com/8.      Wtyczka społecznościowa Facebooka-ins

8.1    W oparciu o nasze uzasadnione interesy (zainteresowanie analizą, optymalizacją i ekonomiczną eksploatacją naszej strony internetowej w rozumieniu art. 6 (1) lit. f. RODO), używamy wtyczek społecznościowych („wtyczek”) z portalu społecznościowego facebook.com, obsługiwanego przez Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia („Facebook” ). Wtyczki mogą zawierać elementy interakcji lub treści (np. filmy, grafiki lub krótkie teksty) i mogą być rozpoznawane przez oznaczenie jednym z logo Facebooka (np. białe „f” na niebieskim tle, termin „Lubię to” lub symbol wzniesionego w górę kciuka) lub są oznaczone frazą „wtyczka społecznościowa Facebook”. Listę i wygląd wtyczek społecznościowych Facebooka można zobaczyć pod adresem https://developers.facebook.com/docs/plugins/.

8.2    Facebook posiada certyfikat w ramach Umowy o ochronie prywatności (Privacy Shield Agreement), która zapewnia zgodność z europejskim prawodawstwem w zakresie prywatności https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active.

8.3    Gdy użytkownik ładuje funkcję naszej strony internetowej, która zawiera wtyczkę, ich urządzenie ustanawia bezpośrednie połączenie z serwerami serwisu społęcznościowego Facebook. Zawartość wtyczki jest przesyłana bezpośrednio do urządzenia użytkownika przez serwis społecznościowy Facebook i włączana przez niego bezpośrednio do strony internetowej. W tym procesie z przetworzonych danych mogą być tworzone profile użytkowników. Nie mamy kontroli nad zakresem danych gromadzonych przez serwis społecznościowy Facebooka za pomocą tej wtyczki i dlatego informujemy użytkowników zgodnie z naszą najlepszą wiedzą.

8.4    Dzięki integracji wtyczek Facebook otrzymuje informacje, że użytkownik uzyskał dostęp do odpowiedniej strony naszej witryny. Jeżeli użytkownik jest zalogowany w serwisie społecznościowym Facebook, Facebook może przypisać wizytę do konta Facebook użytkownika. Gdy użytkownicy wchodzą w interakcję z wtyczkami, np. naciśnij przycisk „Lubię to” lub zostaw komentarz, odpowiednie informacje są przesyłane z urządzenia użytkownika bezpośrednio do serwisu sołecznościowego Facebook, przechowywane tam i, jeżeli użytkownik jest zalogowany do swojego konta w serwisie społecznościowym Facebook, połączone z rzeczonym profilem. Jeśli użytkownik nie jest członkiem serwisu społecznościowego Facebook, nadal istnieje możliwość, że serwis Facebook odkryje i zapisze jego adres IP. Według serwisu społecznościowego Facebook, tylko zanonimizowany adres IP jest przechowywany w Niemczech.

8.5    Cel i zakres gromadzenia danych oraz dalsze przetwarzanie i wykorzystywanie danych przez serwis społecznościowy Facebook, a także związane z nimi prawa i opcje ustawień w celu ochrony prywatności użytkowników można znaleźć w Oświadczeniu o ochronie prywatności serwisu społecznościowego Facebook pod adresem https://www.facebook.com/about/privacy/.

8.6    Jeżeli użytkownik jest członkiem serwisu społecznościowego Facebook i chciałby uniknąć gromadzenia przez serwis Facebook danych o nim za pośrednictwem naszej strony internetowej i łączenia ich z danymi członków przechowywanymi w serwisie społecznościowym Facebook, musi wylogować się z serwisu Facebook przed skorzystaniem z naszej strony i usunąć pliki cookie. Dodatkowe ustawienia i rezygnacje dotyczące korzystania z danych w celach promocyjnych są dostępne w ustawieniach profilu Facebook na stronie https://www.facebook.com/settings?tab=ads lub na amerykańskiej stronie internetowej http://www.aboutads.info/ choices/ lub na stronie europejskiej http://www.youronlinechoices.com/. Ustawienia są niezależne od platformy. Oznacza to, że będą one używane do wszystkich typów urządzeń.

9.      Newsletter

9.1    Dzięki tej wiadomości informujemy użytkowników o treści naszego newslettera, procedurach rejestracji, wysyłki i oceny statystycznej oraz o prawie sprzeciwu. Zapisując się do naszego newslettera, użytkownik zgadza się na otrymywanie go i akceptuje opisane procedury.

9.2    Treść newslettera: Wysyłamy tylko newslettery, wiadomości e-mail i inne elektroniczne powiadomienia zawierające informacje reklamowe (zwane dalej „newsletterem”) na podstawie zgody odbiorcy (użytkownika) w rozumieniu art. 6 (1) (a) RODO lub jakiekolwiek innego zezwolenia prawnego. Jeżeli treść newslettera jest jasno określona podczas rejestracji, poczytuje się ją za równorzędną ze zgodą użytkownika. We wszystkich innych przypadkach nasze newslettery zawierają informacje dotyczące naszych produktów, ofert, promocji i naszej firmy.

9.3    Zasada „Double opt-in” i logowanie: Rejestracja do naszego newslettera odbywa się przy użyciu procedury podwójnej akceptacji (zasada „Double opt-in”). Oznacza to, że po dokonaniu rejestracji użytkownik otrzyma na swój adres e-mail wiadomość e-mail z prośbą o potwierdzenie rejestracji. Potwierdzenie to jest konieczne, aby nikt nie mógł dokonać rejestracji na adresy e-mail osób trzecich. Rejestracja do newslettera zostanie odnotowana w celu udowodnienia, że proces rejestracji jest zgodny z wymogami prawnymi. Obejmuje to przechowywanie danych logowania i czasu potwierdzenia, a także adresu IP. Rejestrowane są również zmiany w danych przechowywanych u dostawcy usług wysyłkowych.

9.4    Newsletter rozpowszechniany jest za pośrednictwem platformy „Hubspot” służącej do automatyzacji marketingu, któRa należy do amerykańskiego dostawcy Hubspot Inc, 25 First St., 2nd floor, Cambridge, Massachusetts 02141, USA. Oświadczenie o ochronie prywatności dostawcy usług automatyzacji marketingu można sprawdzić tutaj: https://legal.hubspot.com/privacy-policy. Hubspot Inc posiada certyfikat w ramach Umowy o ochronie prywatności (Privacy Shield Agreement), która zapewnia zgodność z europejskimi standardami ochrony danych (patrz https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TN8pAAG&status=Active).

9.5    Zgodnie z własnymi oświadczeniami dostawca usług automatyzacji marketingu może wykorzystywać dane pseudonimowane, tzn. w formie nieprzypisanej do użytkownika, w celu optymalizacji lub poprawy ich własnych usług (np. w celu optymalizacji technicznej wysyłek i wyświetlania newsletterów lub do celów statystycznych, aby określić, z jakich krajów pochodzą odbiorcy). Jednakże usługa automatyzacji marketingu nie korzysta z danych adresatów newslettera, aby sama do nich pisać lub przekazywać te dane osobom trzecim.

9.6    Dane rejestracyjne: Aby zapisać się do newslettera, użytkownik musi jedynie podać swój adres e-mail. Zwracamy się do użytkownika o opcjonalne podanie swojego imienia i/lub nazwiska, aby w newsletterze móc osobiście zwracać się do użytkownika.

9.7    Badanie statystyczne i analizy: Newslettery zawierają sygnalizator web, innymi słowy plik o rozmiarze piksela, który jest pobierany z serwera dostawcy usług automatyzacji marketingu, gdy newsletter jest otwarty. To pobieranie zbiera informacje techniczne, takie jak informacje o przeglądarce użytkownika i systemie, a także adres IP użytkownika i czas pobierania. Informacje te służą do technicznego ulepszenia usług, określenia grup docelowych i zwyczajów czytelniczych indywidualnych użytkowników za pomocą identyfikacji lokalizacji połączeń (które można określić za pomocą adresu IP), oraz odpowiadających im czasów dostępu. Ankiety statystyczne obejmują również sprawdzenie czy i kiedy newslettery są otwierane, a także które linki zostały kliknięte. Informacje te mogą być przypisane poszczególnym odbiorcom newsletteru z przyczyn technicznych. Jednakże ani my, ani dostawca usługi automatyki marketingowej nie dążymy do monitorowania indywidualnych użytkowników. Wręcz przeciwnie, ewaluacje mają na celu określenie nawyków czytelniczych naszych użytkowników i dostosowanie do nich naszych treści lub wysyłanie różnych treści zgodnie z zainteresowaniami naszych użytkowników.

9.8    Korzystanie z usług dostawcy automatyzacji marketingu, wykonywanie badań statystycznych i analiz oraz zapisywanie procesu rejestracji jest oparte na naszych uzasadnionych interesach zgodnie z art. 6 (1) lit. f RODO. Naszym celem jest oferowanie bezpiecznego, przyjaznego użytkownikowi systemu wysyłania newsletterów, który będzie służył zarówno naszym interesom biznesowym, jak i spełniał oczekiwania użytkowników.

9.9    Rozwiązanie/odwołanie: Użytkownik może zrezygnować z subskrypcji naszego newslettera w dowolnym momencie, co oznacza odwołanie udzielonej zgody. Po unieważnieniu zgody dostawca usług automatyzacji marketingu zaprzestaje wysyłki newslettera i kończy analizy statystyczne. Niestety niemożliwe jest oddzielne wycofanie zgody na wysyłkę newslettera lub ewaluację statystyczną przez dostawcę usług automatyzacji marketingu. Link do zakończenia/odwołania zgody na wysyłkę newslettera można znaleźć na końcu każdego newslettera. Dane przechowywane u nas lub w usłudze automatyzacji marketingu zostaną usunięte po zakończeniu subskrybcji. 

10.    Usługi i treści innych firm

10.1  W oparciu o nasze uzasadnione interesy (zainteresowanie analizą, optymalizacją i ekonomiczną eksploatacją naszej strony internetowej w rozumieniu art. 6 (1) lit. RODO), treści i usługi oferowane przez stony trzecie są używane na naszej stronie internetowej do zintegrowania ich treści i usług, takich jak filmy lub czcionki (zwane dalej łącznie „Treściami”). Z tego powodu zawsze zakłada się, że dostawcy zewnętrzni mogą zobaczyć adresy IP użytkowników, ponieważ bez rzeczonych adresów IP wysyłka zawartości do przeglądarki użytkowników byłaby niemożliwa. Adres IP jest zatem wymagany, aby wyświetlić treści. Jednak staramy się korzystać wyłącznie z treści pochodzących od dostawców, którzy używają adresów IP wyłącznie do dostarczania odpowiednich treści. Dostawcy zewnętrzni mogą również wykorzystywać znaczniki pikselowe (niewidoczna grafika, znana również jako sygnalizatory web) do celów statystycznych lub marketingowych. Znaczniki pikselowe umożliwiają ocenę informacji, takich jak ruch w naszej witrynie. Ponadto informacje pseudonimowe mogą być przechowywane w plikach cookie na urządzeniu użytkownika i mogą zawierać między innymi informacje techniczne o przeglądarce i systemie operacyjnym, strony odsyłające, czas odwiedzin i inne informacje dotyczące korzystania z naszej witryny i być powiązane z takimi informacjami z innych źródeł.

10.2  Poniższe oświadczenie zawiera przegląd dostawców zewnętrznych, a także ich zawartość i linki do Oświadczeń o prywatności, które zawierają dodatkowe informacje na temat przetwarzania danych, a także opcje rezygnacji:

Czcionki zewnętrzne firmy Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, www.google.com/fonts (“Google Fonts”). Integracja czcionek Google odbywa się za pomocą połączenia z serwerem Google (zwykle w USA). Oświadczenie o ochronie prywatności: https://www.google.com/policies/privacy/. Niewyrażenie zgody („Opt-out”): https://www.google.com/settings/ads/.

Mapy dostarczone przez usługę Google Maps Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Oświadczenie o ochronie prywatności: https://www.google.com/policies/privacy/. Niewyrażenie zgody („Opt-out”): https://www.google.com/settings/ads/.

Filmy dostarczane przez platformę „YouTube” firmy Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Oświadczenie o ochronie prywatności: https://www.google.com/policies/privacy/. Niewyrażenie zgody („Opt-out”): https://www.google.com/settings/ads/.

Nasza strona zawiera funkcje usługi Google+. Funkcje te oferuje firma Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Za każdym razem, gdy odwiedzasz naszą stronę internetową zawierającą funkcje Google+, zostaniesz połączony z serwerami Google. Połączenie to informuje Google, że użytkownik odwiedził naszą stronę internetową przy użyciu swojego adresu IP.&nbspJeżeli użytkownik jest zalogowany do swojego konta Google+, zawartość naszej witryny może zostać powiązana z jego profilem Google+ po kliknięciu przycisku Google+. Dzięki temu Google może powiązać wizytę na naszej stronie z kontem użytkownika. Pragniemy podkreślić, że nie mamy wiedzy na temat zakresu danych przesyłanych do Google i ich wykorzystania w ramach usługi Google+. Oświadczenie o ochronie prywatności: https://www.google.com/policies/privacy/. Niewyrażenie zgody („Opt-out”): https://www.google.com/settings/ads/.

Nasza strona internetowa korzysta z funkcji sieci LinkedIn. Dostawcą jest LinkedIn Corp., 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, United States. Za każdym razem, gdy użytkownik odwiedza naszą stronę internetową, która zawiera funkcje sieci LinkedIn, zostanie połączony z serwerami sieci LinkedIn. Połączenie to informuje Google, że użytkownik odwiedził naszą stronę internetową przy użyciu swojego adresu IP. Jeżeli użytkownik kliknie przycisk serwisu LinkedIn „Poleć” i będzie zalogowany do serwisu LinkedIn, wówczas serwis LinkedIn będzie mógł powiązać wizytę online użytkownika z jego profilem w serwisie LinkedIn. Pragniemy podkreślić, że nie mamy wiedzy na temat zakresu danych przesyłanych do serwisu LinkedIn i sposobu ich wykorzystania. Oświadczenie o ochronie prywatności: https://www.linkedin.com/legal/privacy-statement. Niewyrażenie zgody („Opt-out”): https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out.

Nasza strona internetowa korzysta z funkcji serwisu Twitter. Funkcje te oferuje firma Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA. Za każdym razem, gdy użytkownik odwiedza naszą stronę internetową, która zawiera funkcje serwisu Twitter, zostanie połączony z serwerami serwisu Twitter. Połączenie to informuje serwis Twitter, że użytkownik odwiedził naszą stronę internetową przy użyciu swojego adresu IP.  Korzystając z serwisu Twitter i funkcji „Retweet”, strony odwiedzane przez użytkownika zostają połączone z jego kontem w serwisie Twitter i udostępnione innym użytkownikom. Te dane są również przesyłane do Twittera. Jeżeli użytkownik kliknie przycisk serwisu Twitter „Udostępnij” będąc zalogowanym do tegoż serwisu, wówczas serwis Twitter będzie mógł przypisać wizytę online użytkownika do jego profilu w serwisie Twitter. Pragniemy podkreślić, że nie mamy wiedzy na temat zakresu danych przesyłanych do serwisu Twitter i sposobu ich wykorzystania. Oświadczenie o ochronie prywatności: http://twitter.com/privacy. Ustawienia prywatności mogą zostać zmienione przez użytkownika w ustawieniach konta pod adresem https://twitter.com/account/settings.

Nasza strona internetowa korzysta z funkcji usługi Instagram. Funkcje te są dostarczane przez firmę Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025. Za każdym razem, gdy użytkownik odwiedza naszą stronę internetową zawierającą funkcje serwisu Instagram, zostanie połączony z serwerami serwisu Instagram. Połączenie to informuje serwis Instagram, że użytkownik odwiedził naszą stronę internetową przy użyciu swojego adresu IP.  Jeżeli użytkownik jest zalogowany do swojego konta w serwisie Instragram, kliknięcie przycisku „Insta” połączy zawartość naszej oferty online z profilem użytkownika w serwisie Instagram. Umożliwi to serwisowi Instagram powiązanie wizyty na naszej stronie do konta użytkownika. Pragniemy podkreślić, że nie mamy wiedzy na temat zakresu danych przesyłanych do serwisu Instagram i sposobu ich wykorzystania. Oświadczenie o ochronie prywatności: https://instagram.com/about/legal/privacy/

10.3  Użytkownik musi wylogować się ze swojego konta w danym serwisie przed odwiedzeniem naszej strony, aby uniemożliwić zewnętrznym dostawcom powiązanie wizyty na naszej stronie internetowej ze swoim istniejącym kontem użytkownika.

11.    Integracja linków do stron internetowych osób trzecich

Nasza strona internetowa w zakładce Partnerstwa/współpraca oraz w innych miejscach zawiera linki do stron internetowych osób trzecich. Nie ponosimy odpowiedzialności za poufne przetwarzanie danych użytkowników przez dostawców innych stron internetowych, ponieważ nie znamy ich Oświadczenia o ochronie prywatności oraz nie mamy wpływu na ich zgodność z normami. Informacje dotyczące obsługi danych użytkowników przez dostawców innych stron internetowych można znaleźć w Oświadczeniu o ochronie prywatności poszczególnych dostawców.

12.    Obszar partnerski

Wprowadzając zarejestrowany adres e-mail i przypisane hasło, nasi dystrybutorzy mogą zarejestrować się jako użytkownicy w Obszarze partnerskim, aby np. pobrać najnowsze oprogramowanie układowe dla naszych produktów. Dane rejestracyjne naszych dystrybutorów (imię i nazwisko, oraz adres e-mail danego pracownika) są przetwarzane przez nas wyłącznie w celu utworzenia loginu i świadczenia naszych usług związanych z Obszarem partnerskim.

13