Podstawa prawna

Podstawa prawna

Polityka prywatności

Linki zewnętrzne

Prawa autorskie

Ogólne warunki korzystania z usług

Polityka prywatności Portalu Citizen CCC

 

 

Polityka prywatności

1. Twoja prywatność jest dla nas ważna

Ochrona twoich danych osobowych podczas rejestracji oraz korzystania ze 'strefy partnera' dostarczonej przez Citizen, dostępnej pod adresem www.citizen-systems.com – jest dla nas niezmiernie ważna. W związku z tym wszystkie dane są chronione przez zaawansowany system zabezpieczeń, a ich zbieranie, przechowywanie i przetwarzanie zawsze odbywa się w zgodzie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych oraz Ustawą o Telemediach (TMG).

 

Ta informacja ma na celu przedstawienie polityki ochrony danych osobowych stosowanej przez firmę Citizen, a także wskazanie użytkownikom możliwości ich modyfikacji i wykorzystania. Dokument zawierający dokładny opis polityki prywatności znajduje się w stopce każdej strony tego portalu. Dodatkowo możesz zażądać jego kopii elektronicznej przesłanej drogą mailową od przedstawiciela firmy Citizen odpowiedzialnego za obsługę strony www.citizen-systems.com pod adresem datasecurityofficer@citizen-europe.com. Proszę wziąć pod uwagę, iż wersja polska polityki prywatności jest jedynie wolnym tłumaczeniem wersji angielskiej, a w związku z tym nie może być podstawą do jakichkolwiek roszczeń prawnych.

 

2. Zakres niniejszego zawiadomienia o ochronie danych osobowych?

Niniejsza informacja ma zastosowanie wyłącznie do strony www.citizen-systems.com i jej stron zależnych (z wyłączniem strony Citizen Consul Club, do której stosuje się odrębne zasady zawarte tutaj), a tym samym do wszystkich danych zawartych we wskazanym serwisie.

 

Zaznaczamy, że strona www.citizen-systems.com może zawierać przekierowanie do innych aplikacji, serwisów, stron internetowych oraz produktów dostarczanych przez osoby trzecie. Korzystając z takich przekierowań użytkownik opuszcza stronę www.citizen-systems.com, a tym samym warunki niniejszych ustaleń. Citizen nie ma żadnego wpływu na polityk prywatności dostawców zewnętrznych oraz na sposób obchodzenia się z danymi, które zostaną im dobrowolnie przesłane lub przez nie zebrane w trakcie korzystania z witryny, a co za tym idzie ten dokument nie obejmuje żadnych ustaleń z tym związanych.

 

3. Odwiedzanie strony www.citizen-systems.com?

Każdorazowa wizyta na portalu oraz pobieranie plików na nim zamieszczonych powoduje automatyczne zapisanie twoich danych personalnych zawartych w przeglądarce. Te dane są zbierane i zapisywane na serwerze. Dotyczy to :

 

  • URL odwiedzanej strony/podstrony;
  • Datę i czas odwiedzin;
  • Nazwę użytkownika zalogowanego na danym urządzeniu oraz jego IP;
  • Wersje przeglądarki oraz rodzaj systemu operacyjnego;
  • Poprzednio odwiedzane strony.

 

Wyżej wymienione dane są zbierane, w głównej mierze, w celach administracyjnych oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa użytkowników. Dodatkowo zebrane informacje są wykorzystywane do optymalizacji oferty oraz celów statystycznych mających zapewnić odpowiednie funkcjonowanie serwisu. Te informacje występują jedynie w formie zagregowanych danych niemających charakteru jednostkowego oraz na żadnym etapie nie są łączone z innymi dostępnymi danymi, a dodatkowo są kasowane w regularnych odstępach czasowych. Jedynym wyjątkiem od tych założeń jest próba ochrony serwisu przed atakami, które są niezgodne z prawem lub mają na celu utrudnienie lub zakłócenie jego funkcjonowania.

 

4. Korzystanie z formularzy?

Dobrowolne wprowadzenie danych na stronie www.citizen-systems.com, np poprzez wypełnienie formularza kontaktowego, wiąże się z tym, że wszystkie informacje w nim zawarte są zapisywane przez firmę Citizen. Każdorazowe korzystanie z formularzy dostępnych na stronie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystywanie i przechowywanie wszystkich informacji w nich zawartych przez firmę Citizen. Gwarantujemy, że pozyskane w ten sposób informację zostaną wykorzystane zgodnie z prawem i wyłącznie do celów dla których zostały do nas przesłane.

 

5. Zbieranie informacji?

 

Rejestracja do strefy partnerskiej portalu www.citizen-systems.com ma miejsce na skutek zgłoszenia Twojego lub firmy Citizen. Po rejestracji, Twoje dane osobowe zawarte w tym dokumencie będą zapisane i wykorzystywane wyłącznie w sposób dozwolony przez prawo do odwołania.

 

  • Nazwisko i imię;
  • Firma / pracodawca, stanowisko;
  • Adres;
  • Informacje kontaktowe, takie jak numer telefonu lub adres e-mail;
  • Nazwa użytkownika i hasło.

 

6. Wykorzystywanie danych/cele?

Dane osobowe użyte podczas rejestracji do strefy partnera na stronie www.citizen-systems.com są wykorzystywane w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane do nas pytanie. Adres e-mail podany w formularzu, poza celami rejestracyjnymi, jest również używany do komunikacji administracyjnej, a także do wysyłania naszych obecnych newsletter i cenników.

 

O ile nie zezwala na to prawo, nie będziemy wykorzystywać twoich danych do innych celów reklamowych, chyba że wyrazisz jednoznaczną zgodę na otrzymywanie tego rodzaju informacji.

 

7. Bezpieczeństwo danych?

Dostęp do niektórych części strefy partnera jest chroniony hasłem, które otrzymałeś drogą mailową. To hasło jest zapisywane w postaci zaszyfrowanej. Dlatego dla utrzymania bezpieczeństwa, prosimy naszych użytkowników o nadanie własnego hasła, które również spełnia podstawowe warunki bezpieczeństwa tj. rożna wielkość liter; użycie liczb; itp. Konieczne jest również utrzymanie hasła w tajemnicy oraz wylogowywanie się z systemu przy każdorazowym opuszczeniu strefy partnera.

 

Systemy operacyjne na naszych serwerach, oprogramowanie strony, firewall i programy antywirusowe dla zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa są poddawane nieustannym aktualizacjom. Jednakże w erze technologii informacyjnej nie ma pełnej gwarancji bezpieczeństwa przed atakami hakerów. Dlatego podejmujemy wszelkie starania konieczne dla zapewnienia maksymalnej ochrony danych zawartych na naszym portalu, jednak nie jesteśmy w stanie dać żadnej gwarancji tego bezpieczeństwa.

 

8. Ujawnienie danych osobowych?

Ujawniamy twoje dane osobowe tylko do, i jedynie w zakresie jaki jest konieczny, prawidłowego korzystania ze strefy partnera.

 

Poza przypadkami wymienionymi poniżej, Citizen nie ujawnia twoich danych osobowych osobom trzecim, chyba że wyrazisz na to jednoznaczną zgodę. Zasada poufności danych nie obowiązuje w przypadku wniosków o udzielenia informacji przez policję, prokuraturę, departamentów rządowych lub innych upoważnionych organów publicznych, a także ogólnego zapotrzebowania na ujawnienie danych zgodnego z przepisami ustawowymi lub nakazami sądu. Ponadto Citizen zastrzega sobie prawo do wykorzystania danych osobowych, w zakresie prawa, do ochrony i/lub dochodzenia swoich praw lub praw spółek powiązanych z Citizen przepisami prawa spółek. Chcielibyśmy podkreślić, że w przypadku restrukturyzacji firmy Twoje dane osobowe mogą zostać ujawnione bezpośrednim stronom restrukturyzacji. W takich przypadkach, Citizen będzie starać się zapewnić odpowiednią ochronę Twoich danych osobowych.

 

9. Ciasteczka i Google Analytics?

Nasza strona, www.citizen-systems.com, używa technologii "cookie" do śledzenia aktywności jej użytkowników. Zebrane informacje umożliwiają nam zapewnienie odpowiedniego bezpieczeństwa użytkowników oraz bardziej efektywnego i przyjaznego środowiska np. poprzez zapisywanie poprzednio wybranych ustawień. Ciasteczka to niewielkie pliki tekstowe trwale zapisywane na dysku twardym lub tylko na czas sesji internetowej (Session Cookies) i automatycznie usuwane po jej zakończeniu.

 

Co do zasady, przeglądarka internetowa automatycznie akceptuje pliki "cookie" i zapisuje je na dysku twardym komputera. W celu zwiększenia przejrzystości działania ciasteczek możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki tak, aby wysyłała informację o ich każdorazowym wykorzystaniu. Można również skonfigurować swoją przeglądarkę tak, aby odrzucała wszystkie pliki cookie. Jednakże jeśli Twoja przeglądarka internetowa nie akceptuje plików cookie, może to ograniczać użyteczność tej stronie. Nawet jeśli zrezygnujesz z ciasteczek, w dalszym ciągu możesz uzyskać dostęp do niektórych części naszego serwisu wpisując swój adres e-mail.

 

Ponadto strona www.citizen-systems.com korzysta z Google Analytics, systemu do analizy stron internetowych dostarczanego przez Google, Inc. ( "Google"). Google Analytics również używa plików "cookie", które są zapisywane na komputerze i umożliwiają analizowanie strony. Informacje generowane przez "cookie" na temat korzystania z tej strony są przekazywane i zapisywane na serwerze Google w USA. Jeśli skorzystasz z anonimizacji IP Google usunie twoje dane bazując jedynie na zbiorczych informacjach w obrębie państw członkowskich Unii Europejskiej lub innych państw należących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP zostanie przesłany na serwer Google w USA i następnie usunięty. Google używa tych informacji do analizy wykorzystania witryny, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronach oraz świadczenie innych usług związanych z działaniem strony internetowej w imieniu jej operatora. Google nie będzie łączyć adresu IP wysyłanego przez przeglądarkę z innymi danymi. Można zrezygnować z cookies wybierając odpowiednie ustawienia przeglądarki, jednak należy pamiętać, że jeśli to zrobisz możesz nie być w stanie w pełni korzystać z jej funkcjonalności. Ponadto, można zablokować pozyskiwanie danych odnoszących się do korzystania ze strony (w tym adres IP) i przetwarzanie danych przez Google, pobierając i instalując plug-in który umieszczono pod następującym linkiem : http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de. Więcej informacji na temat zasad użytkowania i ochrony danych przez Google można znaleźć na http://www.google.com/analytics/ terms/de.html i http://www.google.com/intl/de/analytics/ privacyoverview.html. Więcej informacji na temat polityki prywatności i ochrony danych stosowanej przez Google można znaleźć na: www.google.com/intl/de/privacypolicy.html#information.

 

Korzystając ze strony www.citizen-systems.com, użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych przez Google w sposób i w celach określonych powyżej.

 

10. Wycofanie zgody na wykorzystanie danych osobowych?

Chcielibyśmy podkreślić, że zgoda na zapisywanie i przetwarzanie danych osobowych może zostać w każdej chwili cofnięta ze skutkiem natychmiastowym. Informację o wycofaniu zgody na przetwarzanie danych należy przesłać pocztą elektroniczną do administratora Citizen (admin@citizen-europe.com) lub listownie do Citizen Europe GmbH, Otto-Hirsch-Brücken 17, 70329 Stuttgart.

 

11. Informacja o twoich danych / kasowanie i prawo sprzeciwu?

Twoje zaufanie jest bardzo ważne dla Citizen. Jesteśmy do Państwa dyspozycji na wypadek jakichkolwiek pytań odnoszących się do przetwarzania danych osobowych. Dodatkowo,wykorzystując "Obszar Partnera", możesz przeglądać swoje dane w dowolnym momencie. Zgodnie z obowiązującymi przepisami (patrz sekcja 34 Federal Data Protection Act) Citizen jest zobowiązany do darmowego przekazania wszystkich informacji na temat twoich danych będących w posiadaniu firmy, ich pochodzeniu i kategorii odbiorców, którym mogą być ujawniane, jeśli w ogóle, oraz ich wykorzystania. Ponadto, jesteśmy zobowiązani do skorygowania, zablokowania lub usunięcia danych osobowych na żądanie, chyba że inne przepisy ustawowe tego zabraniają (np. ustawowy obowiązek przechowywania danych).

 

Anulowania rejestracji dla "strefy partnerskiej" serwisu www.citizen-systems.com, jest równoznaczne z usunięciem Twoich danych osobowych bez zbędnej zwłoki, w ramach ustawowo określonych okresów.

 

Pytania z tym związana lub jakiekolwiek inne dotyczące ochrony danych prosimy kierować do przedstawiciela firmy Citizen (datasecurityofficer@citizen-europe.com).

Najnowsza wersja polityki ochrony danych pochodzi z listopada 2013 roku. Citizen zastrzega sobie prawo do aktualizacji lub zmiany tej polityki ochrony danych w dowolnym momencie. Wówczas nowe zasady ochrony danych zostaną umieszczone w stopce strony. Jeżeli nowa polityka ochrony danych będzie zawierała znaczące zmiany, Citizen zwróci na to szczególną uwagę odpowiednio komunikując ten fakt na stronie internetowej lub droga mailową.

 

 

Informacje prawne dotyczące korzystania z witryny www.citizen-systems.com

Dostęp i korzystanie ze strony internetowej Citizen Europe GmbH podlega następującym obostrzeniom prawnym:

 

1. Postanowienia ogólne?

Witryna www.citizen-systems.com może być używane tylko w zgodzie z obowiązującym prawem i w sposób, który nie narusza jakichkolwiek praw osób trzecich oraz nie utrudnia korzystania z tej witryny przez innych użytkowników.

 

Takie naruszenie lub utrudnianie będzie brane pod uwagę między innymi w przypadku nielegalnych lub obraźliwych zachowań, a także dystrybucji treści o takim charakterze.

 

2. Własność intelektualna?

 

2.1 Prawa autorskie

Citizen posiada wszelkie prawa do zawartości strony www.citizen-systems.com, ze szczególnym naciskiem na prawa autorskie. Dlatego o ile nie wskazano inaczej, nie wolno kopiować, pobierać, zapisywać (na jakimkolwiek nośniku), transferować, upubliczniać, edytować lub w jakikolwiek sposób zmieniać prawnie chronione zawartości tej strony lub ich części bez uprzedniej, pisemnej zgody Citizen.

 

2.2 Nazwy, obrazy, logo i znaki prawnie chronionej?

Nazwy i symbole odnoszące się do firmy Citizen, Citizen Systems Europe GmbH, Citizen Systems Japan Co. Ltd, Citizen Watch Co. Ltd, Citizen Co. Ltd lub osób trzecich oraz ich produktów i usług są chronionymi znakami Citizen, Citizen Systems Europe GmbH, Citizen Systems Japan Co. Ltd, Citizen Watch Co. Ltd, Citizen Co. Ltd. i/lub osób trzecich. Prawnie chronione znaki nie mogą być wykorzystywane bez uprzedniej pisemnej zgody.

 

3. Odpowiedzialność ?

Zawartość niniejszej strony jest przeznaczona jedynie do celów informacyjnych. Citizen dąży do zapewnienia jak najwyższej poprawności i aktualności danych na niej zawartych, jednak nie daje żadnej gwarancji na jakość udostępnianych informacji i danych oraz gwarancji, że wspomniane informacje i dane są poprawne, kompletne i aktualne. Z tego względu Citizen nie bierze odpowiedzialność za treści zawarte na tej stronie.

 

4. Linki zewnętrzne

Dla zapewnienia odpowiedniego poziomu informacji oraz możliwie najlepszej jakość obsługi strona internetowa Citizen zawiera linki do serwisów zewnętrznych. Zwracamy uwagę, że za treści obecne na wspomnianych stronach są odpowiedzialni ich operatorzy, a nie firma Citizen. Citizen nie odpowiada za treści serwisów powiązanych, a zatem nie może dać gwarancji kompletności, poprawności czy dostępność informacji w nich zawartych. To samo odnosi się również do zgodności z prawem treści dostarczanych przez serwisy zewnętrzne.

 

Jednakże jeśli zauważysz, że informacje na stronach dostawców zewnętrznych powiązanych ze stroną Citizen są niedostępne lub niezgodne z prawem, możesz nas poinformować o tym fakcie wysyłając e-mail do administratora serwisu (admin@citizen-europe.com), który zbada źródło problemu.

 

 

Citizen Systems Europe GmbH: Ogólne warunki korzystania z usług

1. Zastosowanie

(1) Niniejszy regulamin ogólny stosuje się do wszystkich naszych stosunków handlowych z klientami (zwanymi dalej "Kupującymi"). Regulamin ma zastosowanie tylko wtedy, gdy kupujący jest przedsiębiorcą w zakresie sekcji 14 niemieckiego kodeksu cywilnego (BGB), osobą prawną określoną zasadami prawa publicznego lub funduszem specjalnym działającym na mocy prawa publicznego.

 

(2) Ogólne warunki korzystania z usług mają w szczególności zastosowanie do umów sprzedaży i dostawy ruchomości (określanych dalej jako "produkty" lub "towary"). Jego zasady wraz z wprowadzonymi zmianami mają formę umowy ramowej wszystkich wyżej wymienionych kontraktów, w tym przyszłych umów sprzedaży i dostawy naszych produktów do tego samego Kupującego, bez konieczności odnoszenia się do nich w każdym indywidualnym przypadku. Jednocześnie zobowiązujemy się do niezwłocznego informowania Kupujących o wszelkich zmianach wprowadzonych w niniejszym regulaminie.

 

(3) Niniejszy regulamin obowiązuje na zasadzie wyłączności. Wszelkie odchylenia, sprzeczności lub uzupełniające warunki dostaw i płatności nie stają się jego integralną częścią, chyba że firma Citizen wyrazi na to zgodę. Wymóg wyrażenia zgody ma zastosowanie zawsze, a w szczególności, w przypadku znajomości warunków dostaw i płatności Kupującego, podczas realizowania dostaw bez rezerwacji.

 

(4) Indywidualne umowy zawarte z Kupującym (w tym umowy pomocnicze, uzupełniające i poprawki) mają pierwszeństwo przed warunkami niniejszego regulaminu. Nasze pisemne potwierdzenie i / lub pisemna umowa określa warunki tych umów.

 

(5) Oświadczenia i zawiadomienia o znaczeniu prawnym, które Kupujący dostarcza do nas po zawarciu umowy (na przykład ustalanie terminów, powiadomienia o wadzie, deklaracje wycofania lub zmniejszenia wynagrodzenia) musi być przesłana w formie pisemnej, pod rygorem nieważności.

 

 

2. Oferta i zawarcie umowy

(1) Nasze oferty są niezobowiązujące i niewiążące. Złożenie zamówienia przez Kupującego uznaje się za wiążącą ofertę zawarcia umowy. Jesteśmy uprawnieni do zaakceptowania tej oferty w terminie 14 dni od jej otrzymania.

 

(2) Przyjęcie warunków umowy może zostać przekazane na piśmie (na przykład w postaci potwierdzenia zamówienia) lub poprzez dostarczenie towaru do Kupującego.

 

(3) Pisemna umowa zakupu, łącznie z niniejszym regulaminem, warunkuje stosunki prawne między firmą Citizen a Zamawiającym, na zasadzie wyłączności. Niniejszy dokument jest zapisem wszystkich umów między stronami regulującymi stosunki stron podczas zamówienia. Słowne obietnice złożone z naszej strony przed zawarciem umowy nie są prawnie wiążące, a wszelkie ustne porozumienia między stronami zostaną zastąpione pisemną umową, chyba że z ustaleń wyraźnie wynika że będą wiążące mimo jej braku.

 

(4) Aneksy i zmiany do zawartych umów, włącznie z niniejszym Ogólnym Regulaminem i Warunkami dostaw, muszą być przedłożone w formie pisemnej pod rygorem ich nieważności. Z wyjątkiem dyrektorów zarządzających lub ich pełnomocników, Kupujący nie ma prawa zawierania umów słownych odbiegających od postanowień tego dokumentu. Uznanie formy pisemnej za zachowaną będzie spełnione, jeżeli wniosek zostanie złożony za pośrednictwem faksu lub poczty elektronicznej, pod warunkiem podpisania kopii dokumentu.

 

 

3. Dostawa, przeniesienie ryzyka, opóźnienie w odbiorze

(1) O ile nie uzgodniono inaczej, dostawa będzie dokonana z siedziby firmy zgodnie z regułą 'Ex-works'. Na wniosek i koszty kupującego towary mogą zostać wysyłane do innego miejsca przeznaczenia (sprzedaż poprzez dostarczenie do miejsca innego niż siedziba firmy). O ile nie uzgodniono inaczej, Citizen ma prawo do określenia rodzaju przesyłki, a w szczególności do wyboru przewoźnika, trasy i opakowania.

 

(2) Ryzyko przypadkowej utraty i uszkodzenia ponosi Kupujący, przy założeniu że towar został odpowiednio zapakowany do transportu i gotowy do odbioru, jednak nie wcześniej niż w momencie jego przekazania Kupującemu. W przypadku sprzedaży przez dostarczenie do miejsca innego niż obszar świadczenia usług, ryzyko przypadkowej utraty i uszkodzenia towaru oraz ryzyko zwłoki w jego dostarczeniu ponosi Kupujący od momentu przekazania towaru firmie spedycyjnej, przewoźnikowi, lub innej osobie zobowiązanej do wykonania dostawy. Wydanie towaru jest równoznaczne z akceptacją tych warunków w przypadku opóźnienia decyzji po stronie Kupującego.

 

(3) W przypadku opóźnienia w akceptacji ze stronie Kupującego Citizen ma prawo domagać się rekompensaty powstałych szkód, w tym dodatkowych kosztów (na przykład koszty składowania). Dotyczy to również sytuacji w której Kupujący nie potwierdzi umowy lub jeżeli dostawa jest opóźniona z jakiegokolwiek innego powodu wynikającego z winy Kupującego. W wyżej opisanych przypadkach Citizen naliczy stałą opłatę ryczałtową w wysokości 25,00 EUR za paletę za tydzień, począwszy od terminu dostawy lub, w przypadku braku owego terminu, po powiadomieniu o gotowości do wysłania zamówienia. Dodatkowo naliczona zostanie opłata ryczałtowa w wysokości 25,00 EUR za dostawę wynikającą z kosztów przepakowania towaru. Na wysokość opłaty nie ma wpływu rodzaj opakowania i/lub ilość palet.

Powyższe opłaty nie mają wpływu na prawo dochodzenia rekompensaty większych szkód przez firmę Citizen, ani innych praw ustawowych (w szczególności zwrot dodatkowych kosztów, odpowiedniej rekompensaty oraz zerwania umowy). Powyższe opłaty ryczałtowe zostaną doliczone do jakichkolwiek dalszych roszczeń pieniężnych. Kupujący ma prawo do udowodnienia, że Citizen nie poniósł żadnej szkody w wyniku jego działań czy uchybień lub że poniesiona szkoda jest mniejsza niż pokrywane opłaty ryczałtowe.

 

(4) Na wniosek oraz koszt kupującego dostawa może zostać ubezpieczona przed ryzykiem kradzieży, uszkodzenia, pożaru, zalania lub innych podlegających ubezpieczeniu ryzyk.

 

 

4. Warunki płatności i ceny; Minimalna wartość zamówienia

(1) Ceny ustalone podczas zawarcia umowy są wiążące i nie zawierają opłat przewozowych oraz podatku VAT, chyba że ustalono inaczej.

 

(2) W przypadku sprzedaży przez dostarczenie poza obszar działalności firmy, Kupujący ponosi koszty transportu z magazynu oraz koszty ubezpieczenia transportowego. Nabywca ponosi odpowiedzialność za uiszczenie niezbędnych należności celnych, opłat, podatków i innych opłat urzędowych. Nie odbieramy od klienta opakowania w rozumieniu niemieckiego rozporządzenia o opakowaniach (Verpackungsverordnung). Wszystko ujęte pod pojęciem opakowania, z wyjątkiem palet, stają się własnością nabywcy.

 

(3) O ile nie uzgodniono inaczej, zapłata za za produkty musi być dokonana w terminie 30 dni od daty wystawienia faktury i dostawy produktów. W szczególnych przypadkach zastrzegamy sobie prawo do dostarczenia produktów po przedpłacie (np. dostawę do niektórych krajów). Fakt ten zaznaczymy w potwierdzeniu określonego zamówienia.

 

(4) Po upływie powyższego terminu płatności Kupujący automatycznie zostanie uznany za dłużnika. Oprocentowanie w wysokości 8% powyżej obowiązującej stopy bazowej zostanie naliczone od ceny zakupu za okres zwłoki. Zastrzegamy sobie prawo do dochodzenia dalszych szkód wynikających z niewykonania zobowiązania. Powyższe roszczenia pozostają bez wpływu dla naszego prawa do żądania odsetek komercyjnego zgodnie z § 353 niemieckiego kodeksu handlowego (HGB).

 

(5) Kupujący ma prawo do rekompensaty, jedynie gdy wnoszone roszczenia są potwierdzone wyrokiem sądu lub bezsprzeczne. Kupujący ma prawo do wstrzymania płatności, tylko jeśli jego roszczenie opiera się na tym samym stosunku umownym. W przypadku uszkodzonych dostaw Kupujący ma prawo wstrzymania płatności jedynie do poziomu kolejnych trzech operacji.

 

(6) W przypadku gdy po zawarciu umowy okaże się, że nasze roszczenia cenowe są zagrożone w wyniku utraty zdolności kredytowej przez Kupującego (np w wyniku otwarcie postępowania upadłościowego), mamy prawo, w zgodnie z przepisami ustawowymi, odmówić wykonania usługi oraz, w stosownych przypadkach po ustawieniu okres karencji, do odstąpienia od umowy.

 

(7) Minimalna wartość zamówienia wynosi 500 EUR netto. W wyjątkowych przypadkach, gdy minimalna wartość zamówienia nie zostanie osiągnięta, a my mimo to zobowiążemy się dostarczyć towar, Kupujący zostanie obciążony opłatą administracyjną w wysokości 50,00 EUR. Jeżeli koszty związane z dostawą przekroczą powyższą wartość ryczałtu, zamówienie zostanie zrealizowanie jedynie po wcześniejszej akceptacji określonych przez nas kosztów faktycznych.

 

 

5. Warunki dostawy i zwłoka w dostawie

(1) Okresy i terminy dostaw oraz wykonania usług wyszczególnione przez nas są jedynie wartościami przybliżonymi, chyba że konkretny czas lub data została wyraźnie określone lub uzgodnione. W przypadku wysyłki terminy odnoszą się do czasu przekazania towaru firmie przewozowej, przewoźnikowi lub innej osobie trzeciej odpowiedzialnej za transport zamówienia.

 

(2) Mamy prawo – bez wpływu na prawo dochodzenia wierzytelności od Kupującego, na przedłużenie czasu dostawy lub odroczenia dostarczenia produktów i usług o okres równoważny z okresem niewywiązywania się z warunków umowy przez Kupującego.

 

(3) Nie ponosimy odpowiedzialności za brak możliwości lub opóźnienia w dostawach, które są wynikiem sił wyższych lub innych zdarzeń losowych niemożliwych do przewidzenia w chwili zawarcia umowy (np. awarii; opóźnień w transporcie; strajków; legalnych blokad; niedoboru pracowników, energii lub surowców; trudności w uzyskaniu niezbędnych zezwoleń urzędowych lub środków od władz publicznych; w przypadku opóźnień ze strony producentów), lub innych, za które nasza firma nie jest odpowiedzialna. Jeżeli wspomniane wydarzenia uniemożliwią lub znacząco utrudnią naszą możliwość wywiązania się z założeń kontraktu, a przeszkoda ma charakter stały, mamy prawo do odstąpienia od umowy. W przypadku przeszkód o charakterze przejściowym, terminy dostaw lub dostarczenia usług zostanie przedłużony o czas trwania utrudnień oraz dodatkowy okres potrzebny na wznowienie działań. W przypadku gdy Kupujący, w związku z opóźnieniami z dostawą towarów czy usługi, nie może przyjąć dostawy lub skorzystać z usługi, przysługuje mu prawo do pisemnego odstąpienia od umowy, które musi zostać przesłane do nas niezwłocznie po zaistnieniu okoliczności.

 

(4) Jesteśmy uprawnieni do wykonywania dostaw częściowych , jeżeli:

 

- niepełna dostawa jest użyteczna dla Kupującego w ramach określonych warunkami umowy,

- dostawa reszty zamówionego towaru jest zabezpieczona.

 

(5) W przypadku zwłoki w dostawie produktów lub usług oraz gdy dostawa jest niemożliwa, niezależnie od przyczyn, należne odszkodowanie jest ograniczone do poziomu opisanego w sekcji 8 niniejszego regulaminu.

 

 

6. Zastrzeżenie własności

(1) Zastrzegamy sobie prawo własności do sprzedanych produktów, aż do całkowitej zapłaty wszystkich obecnych i przyszłych roszczeń wynikających z umowy zakupu oraz aktualnych stosunków handlowych - roszczenia zabezpieczone.

 

(2) Produkty objęte roszczeniem zabezpieczonym nie mogą być zastawione lub wykorzystane jako zabezpieczenie majątkowe do czasu pełnego uregulowania wierzytelności. Zamawiający ma obowiązek natychmiastowego, pisemnego poinformowania nas o każdym roszczeniu osób trzecich do produktów będących naszą własnością.

 

(3) W przypadku naruszenia umowy przez Kupującego, szczególnie gdy płatność za zakupiony produkt nie zostanie uregulowana, firma Citizen rości sobie prawo do odstąpienia od umowy zgodnie z przepisami ustawowymi oraz o zwrot produktu będącego przedmiotem umowy na bazie zastrzeżenia własności. Wskazane konsekwencje nieuregulowania płatności przez Kupującego będą miały zastosowanie jedynie gdy płatność nie zostanie uregulowana mimo ustalenia rozsądnego terminu spłaty zaległości lub gdy taki termin nie jest ustawowo wymagany.

 

(4) Zamawiający ma prawo do odsprzedaży i / lub użytkowania towarów będących przedmiotem zastrzeżenia własności w toku postępowania roszczeniowego. W takim przypadku zastosowanie mają następujące postanowienia.

 

(a) Zastrzeżenie własności obejmuje również produkty powstałe w wyniku przetwarzania, mieszania lub połączenie naszych towarów z innymi i odnosi się do pełnej wartości powstałych w wyniku tego procesu produktów, a Citizen automatycznie jest ich producentem. W przypadku gdy produkty osób trzecich, wykorzystane do przetwarzania, mieszania lub łączenia z materiałami dostarczonymi przez nas, są objęte prawem własności, firma Citizen rości sobie prawo współwłasności powstałych w tym procesie produktów na poziomie proporcjonalnym do wartości faktury wykorzystanych materiałów. Zastrzeżenie własności ma zastosowanie zarówno do dostarczonych materiałów, jaki i powstałych przy ich wykorzystaniu produktów.

 

(b) Jako zabezpieczenie, Kupujący jest zobowiązany, ze skutkiem natychmiastowym, przypisać nam każde roszczenie wobec osób trzecich wynikające z odsprzedaży naszych towarów, produktów z nich powstałych lub proporcjonalnej ich części wynikającej z współwłasności, zgodnie z poprzednim ustępem. Citizen przyjmie przepisane roszczenie. Obowiązki nabywcy określone w pkt 2 mają zastosowanie również w odniesieniu do tak przepisanych roszczeń.

 

(c) Kupujący, oprócz firmy Citizen, jest uprawniony do odebrania roszczeń. Zobowiązujemy się do powstrzymania w zbieraniu należności do czasu gdy Kupujący przestrzega swoich zobowiązań, nie ma zaległych płatności, nie wniesiono przeciw niemu żadnego wniosku o otwarcie postępowania upadłościowego i nie ma innych przeciwwskazań, mających wpływ na jego zdolność w spłacie wierzytelność. Jednakże gdy zaistnieje którakolwiek z powyżej opisanych sytuacji mamy prawo: do informacji na temat przypisanych roszczeń i powiązanych z nimi dłużników, dostępu do informacji niezbędnych w toku egzekucji wierzytelności, do wszystkich powiązanych dokumentów oraz do powiadomienia dłużników (osób trzecich) o cesji.

 

(d) W przypadku gdy wartość przekazanych roszczeń przekracza wysokość obecnych zobowiązań o 20%, na wniosek Kupującego, możemy zrezygnować z pozostałej części zabezpieczeń.

 

 

7. Prawa Nabywcy w przypadku wad towaru

(1) Nasza odpowiedzialność za wady materiałowe produktów opiera się przede wszystkim na opisie ich stanu faktycznego. Umowa o stanie faktycznym produktu jest zdefiniowana jako opis produktu, który został w taki sposób oznaczony i przedstawiony Kupującemu przed dokonaniem zamówienia lub został zawarty w umowie w identyczny sposób ja niniejszym regulamin.

 

(2) W przypadku braku porozumienia w sprawie jakości dostarczonych produktów, obecnośc usterki ustala się w zgodzie z przepisami ustawowymi (sekcja 434 (1) zdania 2 i 3 BGB). Jednocześnie nie bierzemy odpowiedzialności za publiczne wypowiedzi osób trzecich (np. oświadczenia reklamowe).

 

(3) Zasadność reklamacji opartej na wadach produktów jest uzależniona od wypełnienia przez Kupującego statutowego obowiązku dokładnej inspekcji towaru oraz zawiadomienia producenta zgodnie z §§ 377, 381 HGB. Jeżeli wada ujawniła się w trakcie kontroli lub w późniejszym terminie, Kupujący musi nas niezwłocznie powiadomić na piśmie. Zawiadomienie uważa się za niezwłoczne gdy zostanie przesłane w ciągu dwóch tygodni od zaistnienia sytuacji. Jakiekolwiek oczywiste wady, w tym niewłaściwa lub niekompletna dostawa, muszą być zgłoszone w ciągu dwóch tygodni od dnia dostawy. Nie ponosimy odpowiedzialności w przypadku, gdy Kupujący nie wywiąże się należycie z obowiązku sprawdzenia towaru i / lub zgłoszenia wady w obowiązującym terminie.

 

(4) W przypadku gdy dostarczony produkt jest wadliwy, w rozsądnym czasie, możemy podjąć działania mające na celu usunięcie problemu (naprawa) lub dostarczyć produkt wolny od wad (wymiana).

 

(5) Mamy prawo wstrzymać się od naprawy zaistniałej wady do czasu uregulowania ceny zakupu przez Kupującego. Jednakże Kupujący może zablokować część płatności odpowiadającą wartości wady.

 

(6) Kupujący jest zobowiązany zapewnić nam możliwość sprawdzenia towaru w celu określenia zakresu wady oraz jej naprawy. W przypadku wymiany towaru, Kupujący jest zobowiązany do zwrotu otrzymanego towaru, zgodnie z przepisami ustawowymi.

 

(7) W przypadku gdy usterka zostanie znaleziona, jesteśmy zobowiązani do pokrycia wszelkich koszty związane z kontrolą i wyeliminowaniem wady, a w szczególności koszty transportu, dojazdu, pracy i materiałów. Jednakże jeżeli zgłoszenie okaże się niezasadne, możemy wnioskować do Kupującego o zwrot kosztów poniesionych w toku podjętej operacji.

 

(8) W nagłych przypadkach, na przykład w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa lub w celu zapobieżenia nieproporcjonalnie dużym szkodom; Kupujący ma prawo do usunięcia wady we własnym zakresie oraz do roszczenia o zwrot poniesionych kosztów związanych z usunięciem szkody. Kupujący jest zobligowany do niezwłocznego poinformowania nas o zaistniałej sytuacji, w miarę możliwości z odpowiednim wyprzedzeniem. Niniejszego paragrafu nie stosuje się gdy w świetle niniejszego regulaminu mielibyśmy prawo odmówić dokonania naprawy.

 

(9) Jeżeli usunięcie szkody nie powiedzie się lub okres dokonania naprawy, ustalony przez Kupującego, wygaśnie (lub gdy ustalenie takiego okresu nie jest wymagane przez ustawę), Kupujący może odstąpić od umowy sprzedaży lub wnioskować o redukcję ceny zakupu. Prawo odstąpienia od umowy nie obejmuje wad znikomych.

 

(10) Zamawiający będzie uprawniony jedynie do roszczeń o odszkodowanie lub rekompensatę wydatków określonych w poniższym paragrafie 8. Inne roszczenia są wykluczone.

 

 

8. Odpowiedzialność z tytułu innych szkód

(1) O ile niniejszy dokument nie stanowi inaczej, bierzemy na siebie odpowiedzialność za złamanie umownych i pozaumownych zobowiązań zgodnie z przepisami ustawowymi.

 

((2) Bierzemy pełną odpowiedzialność - niezależnie od podstawy prawnej - w przypadku umyślnego lub rażącego zaniedbania. Odpowiedzialnośc wynikająca ze zwykłego zaniedbania jest ograniczona do:

 

(a) uszkodzenia ciała lub śmierci,

 

(b) szkód powstałych w wyniku naruszenia istotnego obowiązku umownego (obowiązek, którego wykonanie jest niezbędne dla prawidłowej realizacji umowy i na wykonaniu którego druga strona regularnie polega); Jednak nasza odpowiedzialność w takim przypadku jest ograniczone do typowo występujących, przewidywalnych szkód.

 

(3) Ograniczenia odpowiedzialności zawarte w pkt 2 nie ma zastosowania, jeżeli wada została celowo ukryta lub została objęta gwarancją jakości towaru. To samo założenie stosuje się w odniesieniu do roszczeń Kupującego na podstawie niemieckiej ustawy o Odpowiedzialności za Produkt (Produkthaftungsgesetz).

 

(4) Kupujący ma prawo odstąpić od umowy lub żądać jej rozwiązania jedynie na podstawie naruszenia, za które jesteśmy odpowiedzialni.

 

 

9. Terminy przedawnienia

(1) Ogólny termin przedawnienia dla roszczeń z tytułu wad jakości wynosi jeden rok od daty dostawy.

 

(2)Powyższe nie ma wpływu na ustawowe prawo roszczeń osób trzecich z tytułu zwrotu, uchybienia lub anulowania dostawy przez dostawce w przypadku dostawy do klienta końcowego.

 

(3) Ustawowe terminy przedawnienia stosuje się również w odniesieniu do roszczeń opartych na umownych i pozaumownych zobowiązaniach Kupującego, chyba że, w indywidualnych przypadkach, zastosowanie zwykłego ustawowego terminu przedawnienia (Sekcji 195, 199 BGB ) spowodowałoby skrócenie okresu przedawnienia. W żadnym wypadku nie powinno to wpłynąć na okresy przedawnienia, zgodnie z niemiecką ustawą o odpowiedzialności za produkt.

 

 

10. Prawo właściwe i miejsca jurysdykcji

(1) Niniejsze warunki korzystania z naszych usług oraz pozostałe stosunki handlowe których stroną jesteśmy są regulowane przez prawo Republiki Federalnej Niemiec, z wyłączeniem zunifikowanego prawa międzynarodowego, w szczególności prawa ONZ dotyczącego sprzedaży towarów (CISG). W przypadku gdy zastrzeżenie własności zgodnie z sekcją 6 jest sprzeczne z prawem właściwym dla obszaru, na którym towar jest przechowywany - stosuje się prawo właściwe dla danego obszaru.

 

(2) W przypadku gdy nabywca jest przedsiębiorcą w rozumieniu niemieckiego kodeksu handlowego, osobą prawną prawa publicznego lub specjalnego funduszu na podstawie prawa publicznego jedynym i międzynarodowym miejscem jurysdykcji dla wszystkich sporów wynikających bezpośrednio lub pośrednio z umowy jest nasza siedziba główna w Stuttgarcie. Jednak zastrzegamy możliwość, według własnego uznania, podjęcia działań prawnych w miejscu jurysdykcji Kupującego.

 

Zaktualizowano: styczeń 2014 roku

 

 

Oświadczenie o ochronie danych osobowych – Citizen CCC Portal

1. Twoja prywatność jest dla nas ważna

Ochrona Państwa danych osobowych jest dla nas bardzo ważna, na przykład podczas: rejestracji do programu bonusowego Citizen Consul Club ( "CCC") na specjalnie stworzonym przez Citizen Systems Europe GmbH portalu internetowym, ubiegania się o członkostwo w CCC, obsługi konta, logowania za pomocą danych dostępowych lub zamawiania nagród. Dlatego też wszystkie otrzymane w wymienionych procesach dane są chronione przez systemy zabezpieczeń technicznych. Przepisy ustawowe, w szczególności przepisy ustawy o ochronie danych osobowych oraz niemiecka ustawa o Telemediach ( German Teleservices Act) są przestrzegane podczas pozyskiwania, przechowywania i procesowania powierzonych nam danych osobowych.

 

Niniejsza informacja ma na celu przedstawienie przepisów dotyczących danych osobowych i sposobu ich egzekwowania przez Citizen oraz przedstawienie możliwości wpływania na sposób zbierania i wykorzystywania danych osobowych w kontekście prawa do informacyjnego samostanowienia. Dostęp do niniejszej informacji jest zapewniony poprzez portal CCC ale dodatkowo możesz zażądać jego kopii kontaktując się z administratorem portalu CCC droga mailową pod adresem cccadmin@citizen-europe.com.

 

2. Zakres niniejszego regulaminu ochrony danych

Ten regulamin ochrony danych osobowych odnosi się do portalu CCC, a więc do wszystkich danych osobowych przesyłanych za pośrednictwem portalu CCC w kontekście członkostwa lub przygotowania do członkostwa, w tym dane, które są wykorzystywane do określenia ilości punktów bonusowych i przyznawania nagród.

 

Przypominamy, że portal CCC może zawierać linki do aplikacji, usług, stron internetowych i produktów oferowanych przez podmioty trzecie. Kliknięcie na jeden z linków przekierowujących spowoduje opuszczenie portalu CCC, a co za tym idzie zakres niniejszej regulaminu prywatności danych. Citizen nie ma wpływu na zawartość stron internetowych będących własnością osób trzecich i ich politykę przetwarzania danych osobowych. Tym samym dane przekazane lub pozyskane przez firmy będące własnością osób trzecich nie są objęte niniejszym regulaminem ochrony danych osobowych.

 

3. Wizyty na stronie internetowej portalu CCC

Gdy użytkownik uzyskuje dostęp do platformy CCC, otwiera lub pobiera plik przeglądarka automatycznie wysyła do nas dane, które są automatycznie gromadzone i przechowywane w postaci tzw logów serwera. Informacja ta zawiera:

 

- Adres URL odwiedzonej strony lub podstrony;

- Data i czas dostępu do strony;

- Nazwa hosta (adres IP) jeżeli jest dostępny;

- Wersja przeglądarki i systemu operacyjnego, jeżeli zostanie udostępniony przez klienta;

- Polecający URL (strona internetowa odwiedzana przed dostępem), jeżeli zostanie udostępniona przez klienta.

 

Dane pozyskane w ten sposób są wykorzystywane przede wszystkim w celach administracyjnych oraz dla zapewnienia sprawnego działania systemu. Poza tym, możliwe jest również ich użycie do optymalizacji naszej oferty internetowej oraz do celów statystycznych. Informacje, po uprzednim wykorzystaniu do wyżej wymienionych celów, są usuwane z zachowaniem regularnych odstępów czasowych. Te informacje występują jedynie w formie zagregowanych danych niemających charakteru jednostkowego oraz na żadnym etapie nie są łączone z innymi dostępnymi danymi. Jedynym wyjątkiem od tych założeń jest próba ochrony serwisu przed atakami, które są niezgodne z prawem lub mają na celu utrudnienie lub zakłócenie jego funkcjonowania.

 

4. Korzystanie z formularzy

Dobrowolne wprowadzenie danych na stronie CCC, np poprzez wypełnienie formularza kontaktowego, wiąże się z tym, że wszystkie informacje w nim zawarte są zapisywane przez firmę Citizen. Każdorazowe korzystanie z formularzy dostępnych na stronie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystywanie i przechowywanie wszystkich informacji w nich zawartych przez firmę Citizen. Gwarantujemy, że pozyskane w ten sposób informację zostaną wykorzystane zgodnie z prawem i wyłącznie do celów dla których zostały do nas przesłane.

 

5. Zbieranie informacji

Podczas rejestracji do programu bonusowego Citizen Consul Club 'CCC' oraz tworzenia konta, na którym zapisywane są zdobyte punkty, dane osobowe udostępnione do celów rejestracyjnych są zapisywane i przechowywane zgodnie z niniejszym regulaminem, aż do ewentualnej rezygnacji z uczestnictwa w programie.

 

Twoje dane osobowe dostarczone podczas rejestracji na naszej stronie internetowej mogą obejmować:

 

- Nazwisko i imię;

- Firma / pracodawca, przedstawiciel;

- Adres;

- Informacje kontaktowe, takie jak numer telefonu i adres e-mail;

- Numer członkowski;

- Numer Klienta u dystrybutora Citizen.

 

Ponadto warunkiem członkostwa w CCC jest to, że Citizen ma prawo zbierania i przechowywania danych dotyczących zakupów, dokonywanych u dystrybutorów Citizen przypisanych do odpowiedniego konta punktowego, i wykorzystywania tych danych do obsługi programu. Na podstawie numer klienta i dystrybutora Citizen ma prawo wnioskować do dystrybutora lub sklepu o informacje dotyczące dokonanego zakupu, ocenić je i wykorzystać do celów przewidzianych programem CCC.

 

Citizen potrzebuje tych informacji do przeprowadzenia transakcji związanych z funkcjonowaniem CCC, np. transakcji opisanych poniżej (lub ewentualnie innych):

 

- Utworzenie osobistego konta służącego do zapisu punktów;

- Rejestracji zakupu przez dystrybutora Citizen przypisanego do konta;

- Przeliczenia wartości zakupu na należną liczbę punktów bonusowych CCC;

- Przetwarzania zamówień na nagrody.

 

6. Wykorzystywanie osobowych / zastosowania

Dane osobowe użyte podczas rejestracji i ubiegania się o członkostwo w CCC oraz dane przesyłane przez dystrybutora Citizen dotyczące dokonanych zakupów będą wykorzystywane do naliczania punktów bonusowych (w tym naliczania i przypisywania punktów do odpowiednich kont oraz ich kasowania), a także do udzielania odpowiedzi na zadane przez użytkowników pytania. Rejestracja adresu pocztowego jest konieczna do potwierdzenia pomyślnego utworzenia konta punktowego, przesłania indywidualnego numeru członkowskiego CCC oraz odpowiadającego mu kodu PIN. Adres e-mail z kolei jest niezbędny do prowadzenia komunikacji administracyjnej związanej z członkostwem w CCC.

 

Dodatkowo będziemy korzystać z twojego adresu e-mail do przedstawienia najnowszej oferty bonusowej, a także aktualnych kampaniach i nowych produktach. Zgoda na przesyłanie tych informacji została wyrażona poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola podczas rejestracji. Można cofnąć swoją zgodę wysyłając nieformalny e-mail do administratora portalu CCC (cccadmin@citizen-europe.com) lub wysyłając nieformalny list do Citizen Europe GmbH, Otto-Hirsch-Brücken 17, 70329 Stuttgart.

 

O ile nie jest to dozwolone przez prawo, Twoje dane nie będą wykorzystywane do żadnych innych celów marketingowych, chyba że wyrażono i nie cofnięto zgody na otrzymywanie informacji reklamowych.

 

7. Bezpieczeństwo danych technicznych i organizacyjnych

Po zalogowaniu się do swojego konta punktowego po raz pierwszy, dostęp jest zabezpieczony hasłem (PIN) wysłanym do Ciebie drogą mailową. Kod PIN jest przechowywany w formie zaszyfrowanej. Aby zachować odpowiedni poziom bezpieczeństwa prosimy o trzymanie kodu PIN w tajemnicy oraz o każdorazowe wylogowywanie z konta po jego opuszczeniu.

 

Oprogramowanie sklepu internetowego, systemy operacyjne na naszych serwerach, firewall i programy antywirusowe dla zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa są poddawane nieustannym aktualizacjom. Jednakże w erze technologii informacyjnej nie ma pełnej gwarancji bezpieczeństwa przed atakami hakerów. Dlatego podejmujemy wszelkie starania konieczne dla zapewnienia maksymalnej ochrony danych zawartych na naszym portalu, jednak nie jesteśmy w stanie dać żadnej gwarancji tego bezpieczeństwa.

 

8. Ujawnienie danych osobowych przez nas

Co do zasady, dane osobowe naszych klientów ujawniane są jedynie w zakresie niezbędnym do poprawnego funkcjonowania programu CCC. W szczególności odnosi się to do przesyłania danych osobowych uczastników CCC do dystrybutora Citizen powiązanego z kontem punktowym.

 

Z wyjątkiem przypadków wymuszonych koniecznością poprawnej obsługi programu CCC, Citizen nie ujawnia twoich danych osobowych osobom trzecim, chyba że wyrazisz na to jednoznaczną zgodę. Zasada poufności danych nie obowiązuje w przypadku wniosków o udzielenia informacji przez policję, prokuraturę, departamentów rządowych lub innych upoważnionych organów publicznych, a także ogólnego zapotrzebowania na ujawnienie danych zgodnego z przepisami ustawowymi lub nakazami sądu. Ponadto Citizen zastrzega sobie prawo do wykorzystania danych osobowych, w zakresie prawa, do ochrony i/lub dochodzenia swoich praw lub praw spółek powiązanych z Citizen przepisami prawa spółek. Chcielibyśmy podkreślić, że w przypadku restrukturyzacji firmy Twoje dane osobowe mogą zostać ujawnione bezpośrednim stronom restrukturyzacji. W takich przypadkach, Citizen będzie starać się zapewnić odpowiednią ochronę Twoich danych osobowych.

 

9. Ciasteczka i Google Analytics

Citizen korzysta z technologii "cookie" do śledzenia aktywności jej użytkowników na portalu CCC. Zebrane informacje umożliwiają nam zapewnienie odpowiedniego bezpieczeństwa użytkowników oraz bardziej efektywnego i przyjaznego środowiska np. poprzez zapisywanie poprzednio wybranych ustawień. Ciasteczka to niewielkie pliki tekstowe trwale zapisywane na dysku twardym lub tylko na czas sesji internetowej (Session Cookies) i automatycznie usuwane po jej zakończeniu.

 

Co do zasady, przeglądarka internetowa automatycznie akceptuje pliki "cookie" i zapisuje je na dysku twardym komputera. W celu zwiększenia przejrzystości działania ciasteczek możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki tak, aby wysyłała informację o ich każdorazowym wykorzystaniu. Można również skonfigurować swoją przeglądarkę tak, aby odrzucała wszystkie pliki cookie. Jednakże jeśli Twoja przeglądarka internetowa nie akceptuje plików cookie, może to ograniczać użyteczność tej stronie. Nawet jeśli zrezygnujesz z ciasteczek, w dalszym ciągu możesz uzyskać dostęp do niektórych części naszego serwisu wpisując swój adres e-mail.

Ponadto strona portal CCC korzysta z Google Analytics, systemu do analizy stron internetowych dostarczanego przez Google, Inc. ( "Google"). Google Analytics również używa plików "cookies", które są zapisywane na komputerze i umożliwiają analizowanie strony. Informacje generowane przez "cookie" na temat korzystania z tej strony są przekazywane i zapisywane na serwerze Google w USA. Jeśli anonimizacji IP Google usunie twoje dane bazując jedynie na zbiorczych informacjach w obrębie państw członkowskich Unii Europejskiej lub innych państw należących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP zostanie przesłany na serwer Google w USA i następnie usunięty. Google używa tych informacji do analizy wykorzystania witryny, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronach oraz świadczenie innych usług związanych z działaniem strony internetowej w imieniu jej operatora. Google nie będzie łączyć adresu IP wysyłanego przez przeglądarkę z innymi danymi. Można zrezygnować z cookies wybierając odpowiednie ustawienia przeglądarki, jednak należy pamiętać, że jeśli to zrobisz możesz nie być w stanie w pełni korzystać z jej funkcjonalności. Ponadto, można zablokować pozyskiwanie danych odnoszących się do korzystania ze strony (w tym adres IP) i przetwarzanie danych przez Google, pobierając i instalując plug-in który umieszczono pod następującym linkiem : http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

 

Korzystając ze portalu CCC użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych przez Google w sposób i w celach określonych powyżej.

 

10. Wycofanie zgody na wykorzystanie danych osobowych

Chcielibyśmy podkreślić, że zgoda na zapisywanie i przetwarzanie danych osobowych może zostać w każdej chwili cofnięta ze skutkiem natychmiastowym. Informację o wycofaniu zgody na przetwarzanie danych należy przesłać pocztą elektroniczną do administratora portalu CCC (cccadmin@citizen-europe.com) lub listownie do Citizen Europe GmbH, Otto-Hirsch-Brücken 17, 70329 Stuttgart.

 

11. Informacja o twoich danych / kasowanie i prawo sprzeciwu

 

Twoje zaufanie jest bardzo ważne dla Citizen. Jesteśmy do Państwa dyspozycji na wypadek jakichkolwiek pytań odnoszących się do przetwarzania danych osobowych. Dodatkowo,wykorzystując "Twoje konto", możesz przeglądać swoje dane w dowolnym momencie. Zgodnie z obowiązującymi przepisami (patrz sekcja 34 Federal Data Protection Act) Citizen jest zobowiązany do darmowego przekazania wszystkich informacji na temat twoich danych będących w posiadaniu firmy, ich pochodzeniu i kategorii odbiorców, którym mogą być ujawniane, jeśli w ogóle, oraz ich wykorzystania. Ponadto, jesteśmy zobowiązani do skorygowania, zablokowania lub usunięcia danych osobowych na żądanie, chyba że inne przepisy ustawowe tego zabraniają (np. ustawowy obowiązek przechowywania danych).

 

Anulowania członkostwa w CCC, a co za tym idzie konta punktowego, zgodnie z sekcją 6.1 (Ogólne Wymagania kwalifikacyjne dla członkostwa CCC) jest równoznaczne z usunięciem Twoich danych osobowych bez zbędnej zwłoki, w ramach ustawowo określonych okresów.

 

Pytania z tym związana lub jakiekolwiek inne dotyczące ochrony danych prosimy kierować do administratora portalu CCC (cccadmin@citizen-europe.com).